Η ομάδα της TECHIIA

Η TECHIIA Holding συγκεντρώνει κάτω από μια στέγη, περισσότερους από 1000 ειδικούς υψηλής κατάρτισης από διαφορετικά πεδία και περιοχές
Oleg Krot
Ο Διευθύνων Εταίρος της εταιρείας χαρτοφυλακίου TECHIIA
Yura Lazebnikov
Ο Διευθύνων Εταίρος της εταιρείας χαρτοφυλακίου TECHIIA
Η ομάδα μας
Yevhen Nikolaichuk
Διευθύνων Σύμβουλος
Roman Rodin
Chief Legal Officer
Sergiy Purish
CEO ENESTECH Software
Leonid Lazebnikov
CEO AESTECH
Ivan Agapchev
Ο Διευθύνων Σύμβουλος και Συνιδρυτής της TECHIIA Motorsports
Andrei Komarovsky
Chief Growth Officer / CEO Mannequin