H TECHIIA αποτελεί μέρος ενός οικοσυστήματος, στο οποίο η κοινωνία είναι βασικό στοιχείο

Η επιχείρηση είναι αδιαχώριστη από τη ζωή των ανθρώπων και το καθήκον μας είναι να αλληλεπιδρούμε αποτελεσματικά με την κοινωνία για να γνωρίζουμε τα προβλήματά της και να βοηθάμε στην επίλυσή τους.

“Η αειφόρος ανάπτυξη είναι ο τρόπος μας για τη διατήρηση της ισορροπίας μεταξύ της οικονομικής ανάπτυξης, της προστασίας του περιβάλλοντος και της κοινωνικής ευθύνης”
Marianna Konina
Διευθύντρια Δημοσίων Σχέσεων
οι πολιτικές μας

Η ΤECHIIA είναι μια εταιρεία χαρτοφυλακίου, που αναπτύσσει και ενσωματώνει την υψηλή τεχνολογία στη ζωή των ανθρώπων.

Έχουμε εστιάσει τους στρατηγικούς μας στόχους στον τομέα της αειφόρου ανάπτυξης. Αποφασίσαμε να προχωρήσουμε πέρα από τον προϋπολογισμό μας και να προσελκύσουμε κονδύλια από εταίρους, προκειμένου να υλοποιήσουμε έργα βιώσιμης ανάπτυξης, μέσω του φιλανθρωπικού ταμείου της ΜΚΟ «Ίδρυμα TECHIIA».

Καλές συνθήκες εργασίας για τους εργαζομένους

Οι άνετοι χώροι εργασίας, το ευέλικτο ωράριο εργασίας και η υγειονομική περίθαλψη που παρέχονται, επιτρέπουν στους υπαλλήλους μας να παραμένουν υγιείς και να απολαμβάνουν τη δουλειά τους.

Βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης STEM

Επενδύουμε συνεχώς πόρους για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης STEM σε μαθητές σχολείου και φοιτητές, ώστε να ικανοποιεί τις ανάγκες της αγοράς πληροφορικής στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

Φροντίδα για τις τοπικές κοινότητες

Μας ενδιαφέρει να βελτιώσουμε την ευημερία των κατοίκων στις περιοχές όπου λειτουργούν οι επιχειρήσεις μας. Εστιάζουμε στη δημιουργία ψηφιακών μοντέλων εδαφους.

Περιβάλλον

H TECHIIA υποστηρίζει τηνπράσινη τεχνολογία και την προσεκτική στάση απέναντι στη φύση.


Τομείς EKE

Στη δουλειά μας, καθοδηγούμαστε από την Πολιτική Αειφόρου Ανάπτυξης.

Εστιάζουμε τις δραστηριότητές μας στην επίλυση σημαντικών κοινωνικών προβλημάτων της κοινωνίας. Ενεργούμ ανεξάρτητα, επενδύουμε τα κεφάλαια της εταιρείας χαρτοφυλακίου και προσελκύουμε κεφάλαια από τους συνεργάτες μας, υλοποιώντας έργα από το φιλανθρωπικό ταμείο ΜΚΟ «Ίδρυμα TECHIIA». Έχουμε εντοπίσει τέσσερις βασικούς τομείς των δραστηριοτήτων αειφόρου ανάπτυξης:

Η υγεία των εργαζομένων

Δημιουργούμε άνετους χώρους εργασίας και φροντίζουμε για την υγεία όλων των εργαζομένων μας.

Ανάπτυξη των περιοχών παρουσίας.

Αναπτύσσουμε υποδομές, οι οποίες έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη των περιοχών της παρουσίας μας. Γνωρίζουμε την ευθύνη μας έναντι των τοπικών κοινοτήτων. Πληρώνουμε φόρους εγκαίρως και εφαρμόζουμε έργα ΕΚΕ στις περιοχές της παρουσίας μας, προκειμένου να βελτιώσουμε τη ζωή των κατοίκων. Είμαστε πρόθυμοι να συνεργαστούμε με τις τοπικές αρχές και τους δημόσιους οργανισμούς και να επιφέρουμε μαζί θετικό αντίκτυπο στη βελτίωση της ευημερίας των Ουκρανών πολιτών. Εξετάζουμε διάφορους τρόπους εφαρμογής των προγραμμάτων ΕΚΕ, οι κύριες κατευθύνσεις των οποίων είναι:

  1. Κατασκευή ψηφιακών μοντέλων εδαφους. Οτιδήποτε σχετίζεται με την πρόσβαση στο Διαδίκτυο (ενσύρματο ή κινητό). Δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στην ψηφιοποίηση εκπαιδευτικών και υγειονομικών ιδρυμάτων.
  2. Ανάπτυξη της εκπαίδευσης STEM.
  3. Οικολογική κουλτούρα και ενεργειακή απόδοση.
  4. Ανάπτυξη κοινωνικών υποδομών.
  5. Φροντίδα υγείας.
Φροντίδα για το περιβάλλον

Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για να μειώσουμε τις επιπτώσεις μας στο περιβάλλον, τόσο στα γραφεία της ελεγχόμενης εταιρείας όσο και στην ανάπτυξη τεχνολογικών λύσεων. Αναπτύσσουμε και υλοποιούμε έργα που συμβάλλουν στη βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων.

Επιχειρηματική ηθική

Διατηρούμε τις κοινές αρχές και αξίες. Κατευθυνόμαστε επίσης από τις ακόλουθες αρχές στη δουλειά μας και στις αλληλεπιδράσεις μας με άλλους:

  1. Αμοιβαία υποστήριξη εντός της εταιρείας χαρτοφυλακίου και μεταξύ επιχειρηματικών μονάδων.
  2. Εποικοδομητικός διάλογος.
  3. Σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
  4. Νομιμότητα και κράτος δικαίου.
Τελευταία νέα
How to become a recommended person?
25.02.2021
WePlay Esports media holding is growing its audience and the number of disciplines for its tournaments.
24.02.2021
​The Hematology Department of the Regional Children's Hospital in Kropyvnytskyi received 10 infusion pumps worth UAH 780,000.
22.02.2021