H TECHIIA αποτελεί μέρος ενός οικοσυστήματος, στο οποίο η κοινωνία είναι βασικό στοιχείο

Η επιχείρηση είναι αδιαχώριστη από τη ζωή των ανθρώπων και το καθήκον μας είναι να αλληλεπιδρούμε αποτελεσματικά με την κοινωνία για να γνωρίζουμε τα προβλήματά της και να βοηθάμε στην επίλυσή τους.

“Η αειφόρος ανάπτυξη είναι ο τρόπος μας για τη διατήρηση της ισορροπίας μεταξύ της οικονομικής ανάπτυξης, της προστασίας του περιβάλλοντος και της κοινωνικής ευθύνης”
Marianna Konina
Διευθύντρια Δημοσίων Σχέσεων
Στόχοι Κοινωνικής Εταιρικής Ευθύνης

Η TECHIIA είναι μία εταιρεία χαρτοφυλακίου που δημιουργεί υψηλές τεχνολογίες και μέσω αυτών ενισχύει τις ζωές των ανθρώπων.

Έχουμε εστιάσει στο να δραστηριοποιηθούμε προς την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Αποφασίσουμε να μην περιοριστούμε στα δικά μας διαθέσιμα κεφάλαια, αλλά να προσελκύσουμε κεφάλαια από τους συνεργάτες μας, έτσι ώστε να εφαρμόσουμε τα έργα βιώσιμης ανάπτυξης μέσω της ΜΚΟ του Ιδρύματος Techiia.

Καλές συνθήκες εργασίας για τους εργαζομένους

Οι άνετοι χώροι εργασίας, το ευέλικτο ωράριο εργασίας και η υγειονομική περίθαλψη που παρέχονται, επιτρέπουν στους υπαλλήλους μας να παραμένουν υγιείς και να απολαμβάνουν τη δουλειά τους.

Βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης STEM

Επενδύουμε συνεχώς πόρους για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης STEM σε μαθητές σχολείου και φοιτητές, ώστε να ικανοποιεί τις ανάγκες της αγοράς πληροφορικής στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

Φροντίδα για τις τοπικές κοινότητες

Μας ενδιαφέρει να βελτιώσουμε την ευημερία των κατοίκων στις περιοχές όπου λειτουργούν οι επιχειρήσεις μας. Εστιάζουμε στη δημιουργία ψηφιακών μοντέλων εδαφους.

Περιβάλλον

H TECHIIA υποστηρίζει τηνπράσινη τεχνολογία και την προσεκτική στάση απέναντι στη φύση.


Κατευθύνσεις ΚΕΕ

Στην δουλειά μας, οδηγούμαστε από την πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης.

Εστιάσουμε στην επίλυση σημαντικών κοινωνικών προβλημάτων. Δρούμε ανεξάρτητα, επενδύουμε τους πόρους της εταιρείας, καθώς επίσης προσελκύουμε πόρους και από τους συνεργάτες μας, θέτοντας σε εφαρμογή τα έργα μέσω της ΜΚΟ του Ιδρύματος Techiia.

Κύριες περιοχές βιώσιμης ανάπτυξης:

Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη εργαζομένων

Δημιουργούμε άνετα περιβάλλοντα εργασίας και φροντίζουμε για τον υγιή τρόπο ζωής των υπαλλήλων μας.

Ανάπτυξη των περιοχών όπου δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις μας

Βελτιώνουμε τις υποδομές που επιδρούν σημαντικά στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη των περιοχών όπου δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις μας. Πληρώνουμε πάντα τους φόρους στην ώρα τους και εφαρμόζουμε έργα ΚΕΕ στις περιοχές όπου δραστηριοποιούμαστε, έτσι ώστε να βελτιώσουμε τις ζωές των κατοίκων. Αλληλεπιδρούμε με τις τοπικές αρχές και τους δημόσιους οργανισμούς, και από κοινού επηρεάζουμε προς τον καλύτερο την διαβίωση των πολιτών στις περιοχές όπου δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις μας. Εξετάζουμε την εφαρμογή διαφόρων μορφών προγραμμάτων ΚΕΕ, οι κύριοι προσανατολισμοί των οποίων είναι οι εξης:

  • Κατασκευή ψηφιακών μοντέλων εδαφους. Δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στην ψηφιοποίηση εκπαιδευτικών και υγειονομικών ιδρυμάτων.
  • Ανάπτυξη της εκπαίδευσης STEM.
  • Οικολογική κουλτούρα και ενεργειακή απόδοση.
  • Ανάπτυξη κοινωνικών υποδομών.
  • Φροντίδα υγείας.
Φροντίδα του περιβάλλοντος

Καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να μειώσουμε τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο στα γραφεία της εταιρείας μας και στην ανάπτυξη των τεχνολογικών λύσεων. Αναπτύσσουμε και εφαρμόζουμε έργα τα οποία βοηθούν στην συντηρητική χρήση των φυσικών πόρων.

Επιχειρησιακή δεοντολογία

Υπακούμε σε κοινές αξίες. Στην εργασία και στις σχέσεις με άλλους ανθρώπους, έχουμε ως πυξίδα τις εξής αρχές:

  • Κοινή στήριξη εντός της εταιρείας
  • Εποικοδομητικός διάλογος
  • Σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
  • Βιώσιμη ανάπτυξη και κοινωνική ευθύνη
  • Νομιμότητα και συμμόρφωση με τον νόμο
Τελευταία νέα
TECHIIA has joined an educational project for employees of the Ministry of Education and Science of Ukraine, which is based on the knowledge exchange with IT companies. The project is designed to develop hard and soft skills in the project teams of the Ministry and to highlight the specifics of the IT industry.
14.06.2021
Oleg Krot, the Managing Partner of TECHIIA holding, talks about the rules of the international business community, transparent investors, and difficulties due to Ukraine’s reputation.
09.06.2021
Episode 0: idea and first mantras. Ivan Rohovchenko, Chief Design Officer at TECHIIA holding, told Telegraf.Design what problems the designer faces as a project manager and how to get used to new tasks. This is the first article in a series about transforming a designer into a manager.
07.06.2021