ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Mannequin

Mannequin είναι μία startup Τεχνητής Νοημοσύνης που εργάζεται πάνω σε διάφορες τεχνολογίες για διαφορετικές βιομηχανίες.

Μία από τις κυριότερες τεχνολογίες της Mannequin ονομάζεται Synthetics. Μπορεί να δημιουργήσει ψηφιακούς ανθρώπους κάθε εμφάνισης, επιπέδου επαγγελματικής φωτογράφισης.

Παρότι βρίσκεται στην αρχή του ταξιδιού της, η εταιρεία συνεργάζεται ήδη με σημαντικά εμπορικά ονόματα και κυκλοφορεί δοκιμαστικά με διάφορες επιχειρήσεις απ' όλη την χώρα.

Η Mannequin έχει στο εργατικό δυναμικό της παγκοσμίου επιπέδου μηχανικούς και στοχεύει στο να γίνει η τοπική υπερδύναμη για τα ταλέντα που εργάζονται πάνω στην επίλυση σημαντικών προβλημάτων.

προηγούμενο έργο
Aestech