ΜΚΟ «Ίδρυμα Techiia»

Πρόκειται για έναν μη κυβερνητικό οργανισμό, μέσω του οποίου η εταιρεία χαρτοφυλακίου TECHIIA υλοποιεί τις ανθρωπιστικές, κοινωνικές και φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες της στην Ουκρανία.

Το Ίδρυμα Techiia λειτουργεί από το 2019 και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης της εταιρείας χαρτοφυλακίου TECHIIA. Ξεκίνησε τη λειτουργία της με την υλοποίηση έργων που σχετίζονται με την υγεία: προέβη στην αγορά νέου εξοπλισμού για νοσοκομεία σε εννέα πόλεις της Ουκρανίας και τη χρηματοδότηση του Κέντρου Ένταξης Eva.

Μετά την έναρξη της εχθρικής εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, το Ίδρυμα έστρεψε τις δράσεις της στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στους αγωνιστές της Ουκρανίας και στα θύματα του πολέμου.

Βασικά έργα:

  • Στήριξη για την ελευθερία της Ουκρανίας
  • Καλή ανάρρωση!
  • Κέντρο Ένταξης Eva
  • STEM Ουκρανία
επόμενη δράση
TECHIIA Motorsports