Η εταιρεία χαρτοφυλακίου TECHIIA συμμετέχει στο Παγκόσμιο Σύμφωνο των ΟΗΕ

Η διεθνής Τεχνολογική Εταιρεία TECHIIA, είναι πλέον μέλλος του Παγκόσμιου Συμφώνου του ΟΗΕ. Η εταιρεία δεσμεύτηκε στις Δέκα Αρχές του Παγκόσμιου Συμφώνου, σε τέσσερις τομείς: στα ανθρώπινα δικαιώματα, την εργασία, το περιβάλλον και την καταπολέμηση της διαφθοράς.


«Οι στόχοι περί Βιώσιμης Ανάπτυξης, αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του πολιτιστικού κώδικα της TECHIIA. Εργαζόμαστε στην εφαρμογή τους από το 2018 και πλέον, ως μέλη του Παγκόσμιου Συμφώνου του ΟΗΕ, είμαστε πλέον σε θέση να υλοποιήσουμε έργα με στόσο την βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς επίσης και να μοιραστούμε με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα τις εμπειρίες μας και να παρακινήσουμε άλλες εταιρείες να υιοθετήσουν τον κοινό μας στόχο», δήλωσε ο Oleg Krot, Διευθύνων Εταίρος της TECHIIA.

Η εταιρεία εργάζεται ήδη να εκπληρώσει τους έξι στόχους βιώσιμης ανάπτυξης:

  • Στόχος 3: Καλή υγεία και ευεξία
  • Στόχος 4: Ποιοτική εκπαίδευση
  • Στόχος 5: Ισότητα των φύλων
  • Στόχος 8: Αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη
  • Στόχος 11: Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες
  • Στόχος 12: Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή

Η εταιρεία μας εστιάζει την προσοχή της σε έργα υγειονομικής περίθαλψης - η ΜΚΟ του Ιδεύματος Techiia βοηθά στην καταπολέμηση του παιδικού καρκίνου στην Ουκρανία. Μέσω του ιδρύματος, η εταιρεία αγοράζει εξοπλισμό για νοσοκομεία παίδων, συνεργάζεται με το Ίδρυμα Tabletochki, και από τον Μάρτιο του 2021 έχει ανέλαβε εξ ολοκλήρου τη χρηματοδότηση του μοναδικού Κέντρου Ένταξης και Διόρθωσης Eva, το οποίο συνδράμει παιδιά με καρκίνο και αναπηρίες.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος του Παγκόσμιου Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών στην Ουκρανία, η Tetyana Saharuk τόνισε τη σημασία της συμμετοχής της TECHIIA στο διεθνές δίκτυο:

«Η εξέλιξη της πληροφορικής και της τεχνολογίας είναι διαρκής, και ο ρόλος τους στην ανάπτυξη των καινοτομιών και την οικοδόμηση εταιρικών σχέσεων μεταξύ επιχειρήσεων και χωρών ολοένα αυξάνεται. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που η διεθνής τεχνολογική εταιρεία TECHIIA, η οποία εκπροσωπεί την πληροφορική και την τεχνολογία, συμμετέχει στο δίκτυό μας και συνεχίζει την πορεία της για βιώσιμη ανάπτυξη. Η εταιρεία TECHIIA δραστηριοποιείται σε διάφορους τομείς της τεχνολογίας και των επιχειρήσεων, πράγμα που της δίνει μεγάλο εύρος ευκαιριών για την εφαρμογή έργων βιώσιμης ανάπτυξης. Η βιομηχανία πρέπει, και μπορεί να γίνει ο αρωγός της θετικής αλλαγής στην κοινωνία, και πιστεύουμε πως η δραστηριοποίηση εταιρειών όπως η TECHIIA, είναι το κλειδί για να το επιτύχουμε».

Το Παγκόσμιο Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών είναι η μεγαλύτερη πρωτοβουλία εταιρικής βιωσιμότητας ανά τον κόσμο, και προσκαλεί όλες τις εταιρείες ανά τον κόσμο να ευθυγραμμίσουν τις λειτουργίες και τις στρατηγικές τους με δέκα παγκοσμίως αποδεκτές αρχές στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της εργασίας, του περιβάλλοντος και της καταπολέμησης της διαφθοράς, ούτως ώστε να αναλάβουν δράση για την υποστήριξη και υλοποίηση των στόχων του ΟΗΕ.

Εγγραφείτε στα νέα
Τελευταία νέα
Ukrainian company Culver Aviation produces self-designed drones. However, it does not sell UAVs but provides a DaaS (Drone-as-a-Service). The company provides them based on images of the earth's surface taken by their self-designed UAVs. Since the beginning of the war, Culver Aviation has handed over several pieces to the Armed Forces. The AIN.UA editorial office asked the company's CEO Oleksandr Davydenko about his work during the war.
26.05.2022
Culver Aviation launched Damage Monitoring to help assess the damage and properly allocate resources required for reconstruction after the war.
24.05.2022
Defenders of Ukraine will soon receive new quadcopters, radio communications, and military first aid kits from the Techiia Foundation. The organization spent almost $2 million (UAH 58.2 million) on this purchase.
19.05.2022