620 εκατομμύρια UAH σε βοήθεια: τι μετέφερε η MKO του Ιδρύματος Techiia στους αγωνιστές της Ουκρανίας
07.06.2022
Oλα τα νέα
Yura Lazebnikov, investor, managing partner of the international holding TECHIIA.
21.12.2021
Any business can be made more efficient by using these proven methods.
10.09.2021
Three recommendations about working- and human relations in a team
26.08.2021
Tourism, satellites, and garbage. Which space directions are more likely to generate income in the next 10 years? The estimated number is $1.4 trillion by 2030.
21.07.2021
4 steps to create a strong desigт team.
19.07.2021
How to protect the intellectual property of IT companies abroad and why Ukrainian companies try to protect themselves outside the rule of law.
16.07.2021
​Opening an account in a foreign bank is significantly different from the same procedure in Ukraine. Read about the disadvantages and advantages of banks with a history and young financial institutions, as well as what non-obvious information they can ask for.​​
12.07.2021
7 tips on how to stop doing everything yourself.
24.06.2021
Eugene Nikolaychuk, Chief Financial Officer at TECHIIA holding tells about ways to attract investment in the early stages of the company's growth, reputational risks due to inattentive investors, and the role of the CEO.
28.05.2021
My name is Iryna Isay and I am a tech writer at WePlay Esports media holding which is part of the TECHIIA holding. In this article I will share my experience how to draw up and structure the documentation.
13.05.2021