620 εκατομμύρια UAH σε βοήθεια: τι μετέφερε η MKO του Ιδρύματος Techiia στους αγωνιστές της Ουκρανίας
07.06.2022
Oλα τα νέα
My name is Iryna Isay and I am a tech writer at WePlay Esports media holding which is part of the TECHIIA holding. In this article I will share my experience how to draw up and structure the documentation.
13.05.2021
We will try to cover the basic questions from managers and engineers when it comes to salaries.
17.03.2021
"TOP-100. Ratings of the largest'' magazine awarded the financial director of the TECHIIA holding
05.03.2021
Hi, my name is Irina Isai, I am a technical writer at the WePlay Esports media holding. I want to share my experience of conducting a tech documentation audit and the creation of product documentation for several products of our company at once.
12.02.2021
What to ask so as not to regret afterward.
26.08.2020
Focus on the benefits to the business, surround yourself with a support group and do not forget to take care of your health
03.06.2020
Why automate HR processes and introduce new technologies?
12.05.2020
The winners of each category received pleasant gifts from a partner of the hackathon TECHIIA holding.
05.03.2020
Η αξιολόγηση διαμορφώθηκε από το περιοδικό "Business". Η αναγνώριση της εταιρείας ως μίας από τις καλύτερες στην Ουκρανία στην κατηγορία αυτή, δεν ήταν έκπληξη για τους υπαλλήλους των θυγατρικών της εταιρείας. Λόγος της βράβευσης στάθηκε ειδικότερα η χρήση bot ανθρώπινου δυναμικού, συστήματος HRM και η μελετηματική προσαρμογή των εργαζομένων στις καινοτομίες.
29.11.2019