Η εταιρεία TECHIIA συγκαταλέχθηκε ανάμεσα στις πέντε κορυφαίες εταιρείας της Ουκρανίας στην κατηγορία "Καινοτομία στο Ανθρώπινο Δυναμικό".

Η εταιρεία TECHIIA συγκαταλέχθηκε ανάμεσα στις πέντε κορυφαίες εταιρείας της Ουκρανίας στην κατηγορία "Καινοτομία στο Ανθρώπινο Δυναμικό".

Η αξιολόγηση διαμορφώθηκε από το περιοδικό "Business". Η αναγνώριση της εταιρείας ως μίας από τις καλύτερες στην Ουκρανία στην κατηγορία αυτή, δεν ήταν έκπληξη για τους υπαλλήλους των θυγατρικών της εταιρείας. Λόγος της βράβευσης στάθηκε ειδικότερα η χρήση bot ανθρώπινου δυναμικού, συστήματος HRM και η μελετηματική προσαρμογή των εργαζομένων στις καινοτομίες.


"Τα κύρια καθήκοντα του τμήματος Ανθρωπίνου δυναμικού - δηλαδή οι προσλήψεις, η προσαρμογή, η διαχείριση των ταλέντων και ο προγραμματισμός της σταδιοδρομίας - εξαρτώνται ήδη από την ψηφιοποίηση. Συμπληρωματικά λειτουργούν τα chatbots, η ανάλυση εργατικού δυναμικού βάσει λογισμικού ή οι διαδικτυακές ψηφιακές πλατφόρμες εκπαίδευσης. Η ψηφιοποίηση, επιτρέπει στο τμήμα ανθρώπινου δυναμικού να δίνει μεγαλύτερη προσοχή στη στρατηγική και ανθρώπινη πλευρά και το απλό και συνηθισμένο μέρος της δουλειάς μπορεί να πραγματοποιηθεί από τις σύγχρονες τεχνολογίες", εξηγούν οι συντάκτες της λίστας αξιολόγησης.

Οι προσλήψεις, οι κριτικές απόδοσης, η αποτελεσματικότητα, η ικανοποίηση, η συμμετοχή, η αξιολόγηση και πολλές άλλες διεργασίες εντός της εταιρείας TECHIIA έχουν αυτοματοποιηθεί χάρις στα εξειδικευμένα προϊόντα πληροφορικής. Παραδείγματος χάριν, το bot για το ανθρώπινο δυναμικό με την ονομασία "Alter ego", βοηθά στην τακτική επικοινωνία της ομάδας. Μπορεί μάλιστα να κάνει χιουμοριστικά σχόλια όταν συζητά με τους υπαλλήλους για αστεία θέματα. Η χρήση των σύγχρονων συστημάτων Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού βελτιστοποιεί τον χρόνο που αφιερώνει η ομάδα ανθρωπίνου δυναμικού στις διοικητικές διαδικασίες κατά 40-50%.

Αντί της χρήσης των παραδοσιακών KPIs στην εταιρεία, χρησιμοποιούμε το εργαλείο ΟΚR (Στόχοι και Βασικά Αποτελέσματα). Η αποτελεσματικότητά του έγκειται στην διαφάνεια όλης της αλυσίδας, από τους παγκόσμιους στόχους της εταιρείας, μέχρι και τους στόχους του κάθε ενός εργαζομένου. Με τον τρόπο αυτό, όλοι αισθάνονται μέρος ενός μεγάλου μηχανισμού που λειτουργεί εξαιρετικά, και μπορούν να δουν την συγκεκριμένη συμβολή του καθενός.

"Προσαρμόζουμε τις βέλτιστες πρακτικές των κορυφαίων εταιρειών του κόσμου στις ειδικές συνθήκες εργασίας μέσα στην εταιρεία. Ο βασικός κανόνας σε κάθε καινοτομία είναι η σκοπιμότητα. Θα πρέπει να συμβάλλουν στην αύξηση των κινήτρων των ομάδων, στην προορατική εργασία, στη γρήγορη συμμετοχή στη ζωή της εταιρείας και στην παροχή τακτικής ανατροφοδότησης. Υπάρχει και μια άλλη πλευρά των καινοτομιών — ο κορεσμός. Οι άνθρωποι κουράζονται με τις διεπαφές. Ορισμένες φορές η μορφή ενός εντύπου, αυτοκόλλητου ή ενός κουτιού στο οποίο μπορούν να προστεθούν γραπτώς ιδέες και προτάσεις μπορεί να είναι αποτελεσματική. Ως εκ τούτου, χρησιμοποιούμε διαφορετικές μεθόδους και δοκιμάζουμε τακτικές καινούργιες. Είμαστε πάντα δεκτικοί σε νέα πράγματα, αλλά υπάρχει πάντα και η ανθρώπινη προσέγγιση", δήλωσε η Victoria Dzyba, Επικεφαλής Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρείας TECHIIA.

Από κοινού με την εταιρεία χαρτοφυλακίου TECHIIA, στις κορυφαίες πέντε εταιρείες στην λίστα, συναντάμε την Αγρο-βιομηχανική εταιρεία MHP, την Vodafone, τη SoftServe IT και την KPMG.

Εγγραφείτε στα νέα
Τελευταία νέα
Produced by WePlay Studios, the event was chosen as the best one by fans worldwide in the AI, Metaverse & Virtual — Entertainment, Sports & Music category.
02.05.2024
WePlay Studios and Grammy Award-winning producer Larrance "Rance" Dopson are joining forces to create more content focusing on cultural themes.
05.03.2024
Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για το 2020-2023
01.02.2024